Bir Psikodrama Oturumunun Temel Aşamaları

Psikodrama oturumu üç temel aşama içinde yürütülür. Bunlar; ısınma aşaması, oyun aşaması ve grup görüşmesi aşamalarıdır.

Isınma Aşaması
Grup üyelerinin ve yöneticinin, role, konuya ya da duruma hazırlanması aşamasıdır. Isınma üyelerin kendiliğindenliklerinin arttığı, grubun direncinin kırıldığı bir aşamadır. Grup nasıl bir çalışma yapacağına kimin protogonist olacağına karar verir.

Oyun Aşaması
Bu aşamada ısınmada verilen kararların uygulanması gerçekleşir. Yönetici ve üyeler bu aşamada daha önce sözü edilen eşleme, rol değiştirme, oynama… vb. tekniklerini ve bazı yardımcı teknikleri-atık gerçeklik… vb. uygular.

Grup Görüşmesi
Psikodramada sahnelenen oyunun bitiminde grup üyelerinin (özdeşim geri bildiriminde) ve yardımcı egoların (rol geri bildiriminde) bulundukları aşamadır. Yöneticin sürece ilişkin geri bildirimleri ve süreç analizi ya da gerektiğinde kendi özdeşim geri bildirimleri de oldukça önemlidir.